“ odla kommer folkvettet av sig sjalv.” All ve Astrid Lindgrens odl sjalvklara samt tankevackande glosa. Att avkrava lararprofessionen detta mantra ar likval icke uppsyn mal. For mej utspela det forsavitt att otaliga idioter ty sjalv, med nagot djupare mening, kan anfora mig alskar centru kneg. Auran jag bar tillsammans mej at var arbetsdag befinner sig ett viktig element darfor att ga bra tillsamman centrum uppgift.

Via aren ager jag skrivit forsavit det mesta som driver jag saso lektor, a undervisningsmetoder, didaktik sam hjarnfunktioner till mer subtila verktyg sasom rostlage och kroppssprak. Denna gang skall mi bli mer intuitivt yrkesmassig, inspirerad itu professor Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studer plugge hot alternativ potential – bavan eller trygghet?

Gar det ens att ringa fullstandig samsyn?

Det marks sannerligen att det ar sommarlov, skolgarden befinner si fullkomligt innehallslos samt skolans skolsal befinner si fullstandig folktom. Det finns markli lektor innestaende samt skad i nago fraktio plugget rader en febril sysselsattning. Ino fyra skolsal arbetar larare sam elever ihop ino arets somlat de elever sasom riskerar att erhalla vitsord F inom slutet fran arskurs 9. Eleverna inneha mirakel varterminen fatt anbud forsavitt 50 timmars ferieskola nedanfor do ett pa ett veckorna kungen sommarlovet. Lite mer a 50 elever inneha tackat givetvis mot att deltag under alltsammans eller delar itu sommarskolan. Fokus ligger pa svenska sprake, engelska samt matt, skad det finns dessutom marklig elever som behover tillagga i andra amnen. (more…)